Vánoce patří k nejdůležitějším svátkům roku a jejich kořeny sahají až k předkřesťanským dobám a oslavám slunovratu. Slovo Vánoce pochází z německého Weihnachten, což v překladu znamená „svatá noc“.

Cukrovi

Předvánoční čas začíná adventem čtyři neděle před Štědrým dnem a vrcholí třemi svátky od 24. do 26. prosince. Nejvíce tradic se v České republice váže ke Štědrému dni (24. prosince), kdy vánoční přípravy vrcholí štědrovečerní večeří.

Boží hod vánoční (25. prosince) je ale z náboženského pohledu mnohem důležitější, protože křesťané věří, že právě v tento den se narodil Ježíš Kristus. Toto datum bývalo natolik významné, že do 16. století jím v českých zemích začínal nový kalendářní rok. Jak již název napovídá, na Boží hod by se mělo hodovat. Podává se typický český pokrm – pečená husa, kachna nebo krůta se zelím a knedlíky.

Svátek svatého Štěpána (26. prosince) připomíná prvního křesťanského mučedníka. Tento den je spojen se svatoštěpánskou koledou, která se ale již příliš nedodržuje a zůstaly po ní jen říkanky.

Vánoce doprovází mnoho zvyků a tradic, které se předávají z generace na generaci. Děti si krátí čekání na dárky pod stromečkem adventním kalendářem, dospělí advent tráví svátečními přípravami. Pečeme vánoční cukroví, zavěšujeme jmelí, zdobíme vánoční stromeček, vystavujeme betlém, nakupujeme dárky. Čas nám odměřuje adventní věnec, na kterém každou neděli postupně zapalujeme všechny svíčky.

V podvečer na Štědrý den (mnohdy po celodenním půstu) zasedneme ke sváteční tabuli. Podává se smažený kapr s bramborovým salátem, kuba nebo další krajové speciality. Aby se nás držely peníze, vkládáme pod talíř rybí šupinu. Po večeři následuje zpěv koled, rozdávání dárků, a ke slovu často přichází i některý z dalších zvyků: lití olova, házení střevíčkem, pouštění ořechových lodiček nebo rozkrajování jablíček.

Štědrovečerní večeře

Štědrovečerní večeře

K vrcholům Vánoc patří štědrovečerní večeře a naši předkové k ní usedávali s první vyšlou hvězdou, kdy končil půst. Dle tradice musí u stolu sedět sudý počet stolovníků, aby se za rok všichni opět sešli.

Tradiční slavnostní pokrmy se dříve lišily kraj od kraje, ale některé prvky měly štědrovečerní večeře společné. Základem byl černý kuba a podávaly se také různé kaše (hrachová, jáhlová, kroupová), které symbolizovaly hojnost. Sladkosti zastupovalo vařené a sušené ovoce.

Kapr se na štědrovečerní stůl prosadil až v 19. století, ale tehdy se připravoval ve sladké perníkové omáčce nebo nakyselo v rosolu. Jeho smažená varianta s bramborovým salátem spadá do 20. století a k masovějšímu rozšíření této podoby štědrovečerní večeře došlo až s praktickou kuchyní v 50. letech.

Vánoční dárky

Vánoční dárky

Kořeny obdarovávání o Vánocích sahají až do středověku. Po několik staletí vánoční dar symbolizoval zejména upevňování vzájemných vztahů, protože lidé věřili, že s ním předávají druhému i kousek sebe sama. Dříve si lidé dávali drobné dárky, vlastnoručně vyrobené, které měli pro obdarovaného osobní význam. V Čechách se traduje, že dárky pod stromeček nosí Ježíšek a zejména děti se nemohou dočkat jeho příchodu.

Pouštění lodiček 

Jedním ze staročeských kouzel je pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů. Naši předci považovali Štědrý večer za nejmagičtější v roce. Věřili, že působení přírodních živlů je mnohem silnější než jindy.

Hlavní roli ve vánočním věštění hrála voda, která má očistnou a léčebnou moc. Ořech byl v lidové kultuře chápán jako symbol síly, bohatství a úspěchu. Tvar skořápky vlašského ořechu je inspirativní, ideální pro stavbu symbolické loďky. Svíčka symbolizuje oběť, dává své světlo jiným a sama se přitom spaluje.

Propojením symboliky vznikl půvabný zvyk pouštění lodiček, který je v některých rodinách udržován dodnes. Podle plavby lodičky se zapálenou svíčkou se usuzuje, kam nás příští rok zavede. Obyčej má řadu krajových variant, můžeme zvolit věštbu mileneckou nebo rodinnou. Názornou videoukázku výroby lodiček najdete zde.

Betlémy

Betlém

První zmínka o českém betlémě pochází z roku 1560 z Prahy. Jesličky s právě narozeným Ježíškem, pannou Marií a Josefem na dlouho zůstaly doménou kostelů a mezi prostý lid se dostaly až v době osvícenství. V biblickém příběhu o narození Ježíška lidé nacházeli mnohé podobnosti se svým osudem – chudobu, strach z budoucnosti, ale i lásku k dětem a naději.

Adventní věnec

Adventní věnec

Adventní věnec se čtyřmi svícemi symbolizuje Kristův kříž a odkazuje na požehnání rozeslané do čtyř světových stran. Po čtyři neděle před Štědrým dnem se postupně zapalují všechny svíčky, přičemž každá z nich má svůj význam. První představuje naději a očekávání, druhá reprezentuje lásku, třetí symbolizuje radost a se zapálením čtvrté se má domácností linout pokoj a mír.

Zdobení stromečku 

Zdobení stromečku

Vánoční stromeček poprvé do Čech přivezl ředitel Stavovského divadla v roce 1812 jako překvapení pro své přátele. Jeho příklad následovaly nejdříve majetnější rodiny, ale postupem času obliba stromku zdomácněla i na vesnicích. Původně se ovšem stromeček věšel špičkou dolů a zdobily ho ozdoby z papíru, slámy, ovoce a ořechů. Vznik skleněných ozdob se datuje do poloviny 19. století, kdy kvůli neúrodě jablek a ořechů hrozilo, že na stromky nebude co zavěsit. Duchaplný sklář jablka nahradil skleněnými koulemi a dal tak základ novému vánočnímu trendu.

Betlémské světlo patří mezi novodobé vánoční zvyky a připomíná lidem původní význam Vánoc. Symbolizuje přátelství, klid a mír a snaží se navrátit vánočním svátkům duchovní charakter. Světlo z Betléma (tedy světlo svíčky zapálené v rámci mnohačlánkové „štafety“, na jejímž začátku je skutečně plamen hořící v Betlémě) každý rok rozváží po celé České republice skauti i skautky a každý může přijít před svátky na příslušná místa se svíčkou a odnést si vlastní betlémské světlo domů.

Betlémské světloTradice betlémského světla začala v roce 1986 v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Původně bylo betlémské světlo součástí rakouské charitativní akce na podporu postižených dětí, jeho význam se ale přetavil na všeobecného nositele naděje v temnotách. Do České republiky se poprvé světlo dostalo v roce 1989 a od té doby o něj zájem mezi lidmi neustále roste.

Seznam míst, kam si můžete pro betlémské světlo zajít, najdete na webových stránkách: http://www.betlemskesvetlo.cz/.

Vánoční překvapení 2013

Sada vánočních kouliček

Vážení a milí přátelé,

s potěšením jsme Vám zaslali náš letošní vánoční dárek – sadu na pouštění lodiček – a pevně věříme, že vše dorazilo v pořádku až do Vašich rukou.

I tentokrát si můžete dotvořit dárek podle Vašeho přání. V dalších sekcích této webové stránky najdete názornou ukázku výroby lodiček a také návod barmana na přípravu vánoční AMI bowle. Společným jmenovatelem je skleněná mísa, kterou můžete kromě pouštění lodiček použít také na přípravu míchaných nápojů. 

Víme, jak na věštění z lodiček

Při výrobě lodiček Vám určitě pomůže naše názorná videoukázka. Až budete mít lodičky hotové, něžně je spusťte na vodu. V duchu si přitom položte otázku, na kterou chcete znát odpověď. Stačí jednoduše: Co mě příští rok čeká? Z chování lodičky se pak dozvíte odpověď (viz věštba níže).

Věštba – jak vyložit, když Vaše lodička… 

 • ...zůstane u břehu – v příštím roce Vás nečekají žádné změny, zůstanete doma.
 • ...dopluje daleko – vydáte se na cesty, Vaše plány by se měly vydařit.
 • ...při plavbě se dotýká jiné lodičky – čeká Vás láska a dobré mezilidské vztahy; čím déle lodičky plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější.
 • ...utvoří kruh s ostatními – můžete se těšit na bezproblémové soužití, vzájemnou úctu, přátelství a toleranci.
 • ...ocitne se uprostřed ostatních lodiček – potřebujete ochranu a pomoc.
 • ...točí se v kruhu – jste nerozhodní, budete přešlapovat na místě.
 • ...vydrží nejdéle nad vodou nebo Vám svíčka vydrží dlouho svítit – čeká Vás dlouhý a šťastný život.
 • ...drží se nejprve u břehu, pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh – po počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů.
 • ...pluje napřed – budete ve vztahu dominovat.
 • ...nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu – svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima.
 • ...potopí se – vlastním přičiněním nebo hrou náhod se Vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem.
 • ...potopí jinou lodičku – chcete své plány uskutečnit za každou cenu.
 • ...připojí se k jiné lodičce a té zhasne svíčka – svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.
 • ...zhasne v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku – jste neupřímní k sobě i k ostatním.
 • ...zhasne na vodě (než dohoří) – záležitost, na kterou jste se ptali, je Vám ve skutečnosti lhostejná.

Výroba a pouštění lodiček

   

Recept na AMI bowli

Připravte si do skleněné mísy lahodný míchaný nápoj podle našeho speciálního receptu. Bowle je vhodná k pohoštění většího počtu osob a setkání dodá slavnostní atmosféru.